Garanti XRay-trall

SCAs tryckimpregnerade virke har alltid 20 års garanti för rötangrepp, då virket har blivit så angripet att det är satt ur sin funktion. Bygger du en trall ska den fungera i minst 20 år förutsatt att du har skött den på rätt sätt. Garantin är maximerad till 100 000 SEK för varje enskild kund och garantitillfälle och förutsätter att du behåller kvittot och garantisedeln. Garantin gäller enbart för konsumenter.