Underlagspontlucka

Grattis till ett bra val! Vår underlagspont- lucka effektiviserar takläggningsprocessen och sparar tid.

MONTERINGSANVISNING

Använd inga skadade luckor. Särskilt viktigt att eventuella fuktskador bortsorteras. Mät fuktkvot om osäkerhet råder. Målfuktkvot
är cirka 16 procent.
Utför montagearbete endast vid uppe-hållsväder och torr miljö.
Underlagsspontluckan är spikad med veck-ade spikbleck och tillåter hantering från båda sidor utan att luckan faller isär.
Underlagsspontluckan läggs med spikblecken uppåt, och den notade (spårförsedda) kanten nedåt takfallet. Slå ihop luckorna ordentligt.
I den färdiga inbrädningen får det inte finnas uppstickande spik eller skruv eller annat som kan orsaka skador på täckning med plan plåt, tätskiktsmattor, dukar eller dylikt.

Underlagsspontlucka skarvas på takstol och spikas med rostskyddad spik – eller skruvas på samtliga takstolar enligt nedan:

  • Underlagsspontlucka skarvas på takstol och spikas med rostskyddad spik – eller skruvas på samtliga takstolar enligt nedan:
  • Lucka med bräda 95 mm 1 spik per bräda och på varje takstol 2 spik per takstol vid skarv
  • Lucka med bräda 120 mm 2 spik per bräda och på varje takstol 2 spik per takstol vid skarv
  • Max takstolsavstånd CC 1200 mm. 
  • Täck snarast taket för skydd mot fukt efter dagens slut och när montage arbetet är klart.
  • Försäkra er också att utrymmet under luckorna är väl ventilerat.

För taksprång med synlig undersida ska virke av sort G4-2 eller bättre användas och som uppfyller krav och mått enligt SS-EN 2321813.

För ytterligare information hänvisar vi till AMA Hus 18.