Så tar du hand om din ytterpanel

Fabriksmålad mellanstruken ytterpanel har många fördelar, en av de största är att ytterpanelen målas under optimala förhållanden i fabrik vilket ger den en ännu längre livslängd. Tar du väl hand om ytterpanelen kommer den hålla sig fin under många år – oavsett kulör. Här kommer några tips på hur du bäst underhåller fabriksmålad ytterpanel.

Montering och lagring

Innan du monterar panelen ska du lagra den skyddad från fukt och vatten. Det är viktigt att du bara använder hela, oskadade brädor och att eventuella skador på panelen åtgärdas omgående. Det är särskilt viktigt att du spikar panelen korrekt enligt AMA-Hus. Det innebär bland annat att du ska slå ned spikhuvudet i nivå med panelen och alltså inte för djupt i virket. det beror på att målningsbehandlingen och träytan skadas när spiken går ner för djupt och panelens livslängd blir därmed kortare. Spikens längd får inte heller vara så lång att den riskerar att skada vindskyddet bakom panelen.

Så målar du

Du ska endast måla när det är väder som lämpar sig för målning. Du ska inte måla om temperaturen är under + 5 grader. Mellanstruken panel ska du snarast möjligt och senast inom två (2) år efter montering slutstryka. Då tidigare lager är målat med Jotun färg skall du använda Jotuns utomhusprodukter för att inte riskera vidhäftningsproblem vid färdigstrykningen. Ytor som har kapats och ytor som du eventuellt har fått skador på ned till träytan, behöver du omgående grunda med Jotun Visir Oljegrunning, 3-4 strykningar vått-ivått, det vill säga utan grundoljan får torka mellan strykningarna. 

 

Garanti

Garantin gäller bara om du har underhållit panelen enligt anvisningarna. Behov av underhåll beror på konstruktion, husets läge och på kvalitet på tidigare utfört målningsarbete. Om du köpt en ytterpanel från SCA SmartTimber - glöm inte att dokumentera underhållet för att garantin ska gälla. Växter och träd får inte ha direkt kontakt med panelen.