Underlagsrupanel

Gratulerer med et godt valg! Vårt underlagsrupanel effektiviserer taktekkingen og sparer tid.

MONTERINGSANVISNING

Ikke bruk skadede segmenter. Det er spesielt viktig at du sorterer ut eventuelle fuktskader. Mål fuktighetsnivået hvis du er usikker. Ønsket fuktighetsnivå 
er cirka 16 prosent.
Må monteres i oppholdsvær og i tørt miljø.
Underlagsrupanel er spikret med spikerplater, og de kan håndteres fra begge sider uten at det løses opp. 
Underlagsrupanel legges med spikerplaten opp og kanten med spor (not) ned takfallet. Slå segmentene godt sammen. 
I det ferdige resultatet skal det ikke være oppstikkende spiker, skruer eller andre ting som kan forårsake skader på taktekking med flatt blikk, matter, duker eller lignende.

Rupanel skjøtes på takstol og spikres med rustbeskyttet spiker – eller skrus på alle takstoler som vist under:

  • Rupanel skjøtes på takstol og spikres med rustbeskyttet spiker – eller skrus på alle takstoler som vist under:
  • Segment med bredde 95 mm 1 spiker per bord og på hver takstol 2 spiker per takstol ved skjøt
  • Segment med bredde 120 mm 2 spiker per bord og på hver takstol 2 spiker per takstol ved skjøt
  • Maks. takstolavstand CC 1200 mm. 
  • Dekk taket umiddelbart for å beskytte mot fuktighet når arbeidsdagen er over og når monteringen er fullført.
  • Kontroller også at plassen under segmentene er godt ventilert.

For takskjegg med synlig underside skal det brukes trevirke av kvalitet G4-2 eller bedre, og som oppfyller krav og mål i samsvar med NS-EN 2321813.

For ytterligere informasjon henviser vi til AMA Hus 18.

För ytterligare information hänvisar vi till AMA Hus 18.