Om SCA SmartTimber

Smarte trevirkeprodukter. En enklere hverdag for alle som bygger – både fagfolk og privatpersoner. Det er målet med konseptet SCA SmartTimber – innovasjoner som sparer tid, bidrar til et bedre miljø og forbedrer økonomien i prosjektene dine. Som vanlig trevirke, men ganske mye smartere.

De smarte trevirkeproduktene som inngår i konseptet SCA SmartTimber, produseres av SCA Wood Scandinavia, som er en del av SCA-konsernet. Vi høvler, maler, impregnerer og videreforedler produkter og distribuerer dem til byggevareforretninger, der du som profesjonell byggmester eller privatperson kan kjøpe de smarte produktene våre. Enhetene våre som produserer disse produktene, ligger i Bollsta, Stugun og Sundsvall i Sverige.

SCA er Europas største private skogeier med 2,6 millioner hektar skog i Nord-sverige og 30 000 hektar i Estland og Latvia. Med denne unike ressursen som base har SCA utviklet en industri som skaper størst mulig verdi av og i skogen. Med våre ulike forretningsområder og produkter kan vi bruke hele treet. SCA har skapt et industrielt økosystem.

Les mer om bærekraftarbeidet vårt.