XRay-terrassegulv

For de aller strengeste kravene, utviklet for deg som stiller ekstra strenge krav til terrassebordene dine. XRay-terrassebord er trykkimpregnerte terrassebord som består av grundig utvalgt trevirke som er røntgenfotografert for å sikre kvaliteten. Færre kvister, og et homogent utseende. Terrassebordene for krevende og fuktige værforhold.

Hvorfor bør jeg velge XRay-terrassebord?

  • Unik kvalitet for de mest krevende stedene.
  • Det homogene utseendet gjør disse terrassebordene finere enn standard terrassebord.
  • 20 års garanti mot råte.
  • Klare for montering i utendørsmiljøer umiddelbart etter levering.
  • Terrassebordene har jevn struktur og kvalitet, og de gir svært lite svinn.

Når du bygger i tre fra SCA, bidrar du til å binde karbondioksid. I 2019 bidro SCAs virksomhet med klimafordel på 10,5 millioner tonn, som tilsvarer utslippet fra alle personbiler i Sverige.

 

Vil du vite mer om bærekraftarbeidet vårt? Ler mer her

Monteringsanvisning

Trebeskyttelsesklasser

Vi har to klasser for trykkimpregnert og kvalitetskontrollert trevirke:

  • NTR-A – brukes når du bygger i direkte kontakt med bakken og med vann, for eksempel gjerdestolper eller som stendere for terrassegulv.
  • NTR-AB – brukes når du byger over bakken, for eksempel terrassegulv eller fasade.

Forbruk av trevirke

  • Forbruk av trevirke per m2: 8,4 lm (gjelder for 120 mm)

Produkter som er merket med NTR-AB, skal brukes over bakken. Produkter som er merket NTR A, skal brukes ved kontakt med bakken. Husk å montere terrassebordene på en profesjonell måte.

Konstruksjonen må ha god ventilasjon og luftgjennomstrømning. Monter terrassebord av typen NTR-AB minst 30 cm over bakken, og bruk bred spalte i eventuell sidekledning. Bordene vil krympe etter montering. Hvor mye de krymper, avhenger av hvor fuktige de er. Trevirket er vanligvis fuktig, og derfor anbefaler vi at du konterer bordene tett. Når bordene tørker, blir det passende mellomrom mellom dem.

Når du monterer utendørs, må du bruke skruer i rustfritt eller varmforsinket stål. Skruene bør ha god korrosjonsbestandighet, slik at de holder like lenge som det impregnerte trevirket – normalt korrosjonsklasse 4. Forbor eller bruk selvborende terrasseskruer, og skru cirka 15 mm fra kanten. Bruk to skruer ved hvert festepunkt. Ikke stram skruene for mye. Da unngår du sprekker over tid.

Alle kappede flater, snitt, spikere og skruer skal pensles med treolje, slik at det ikke trenger inn fuktighet.

Alt avkapp må behandles som trykkimpregnert trevirke. Det vil si at det må håndteres i tråd med regelverket som gjelder i din kommune. Det er ofte spesielle plasser for dette på miljøstasjonen. Det er forbudt å brenne avfallet selv.

 

Vedlikeholdsråd

Terrassebordene blir grå over tid når de utsettes for sol, vind og vann. Denne prosessen kan ta forskjellig tid for forskjellige deler av terrassebordene, og derfor kan det bli fargeforskjeller på bordene.

Du kan med fordel vaske terrassebordene hvert år (med terrassevask, som du finner i byggevarehus) for å unngå uønsket påvekst. I tillegg kan du behandle terrassebordene med forskjellige treoljeprodukter.

På trevirke som er montert utendørs, kan fibre reise seg når UV-lyset bryter ned lignin i trevirket. Dette er en naturlig prosess. Fibrene kan kostes bort med en hard kost eller unngås gjennom kontinuerlig vedlikehold og overflatebehandling av terrassebordene.

Behandling

Impregnering med NTR gir en garanti for at impregneringen er korrekt utført, og for at terrassebordene får langvarig beskyttelse, først og fremst mot råte. Du trenger ikke å behandle NTR-impregnert trevirke for at de skal beholde funksjonen. Hvis du behandler trevirket med treolje, bidrar du til at trevirket kan holde formen, og du unngår at det sprekker opp, siden det blir vannavstøtende. Alt trevirke blir grått over tid, men en behandling med treolje bidrar til å forlenge trevirkets friske utseende.

Maling

Du kan overflatebehandle trykkimpregnert trevirke på samme måte som vanlig trevirke når det er helt tørt, og du kan bruke både lakk og dekkmaling.