Utvendig kledning Grunning og ett strøk ferdig påført

Enklere og mer praktisk. Utvendig kledning, med grunning og ett strøk maling ferdig påført, sparer du tid, penger og arbeid – og i tillegg får du et bedre sluttresultat. Ved fabrikkmaling kan du velge hvilken farge du foretrekker. Malingen gjøres under optimale forhold, med riktig mengde maling for å oppnå best mulig resultat. Utvendig kledning med mellomstrøk gir kostnadsbesparelser på opptil 50 % for hele malearbeidet. Med utvendig kledning, med grunning og ett strøk maling ferdig påført, sparer du tid, penger og arbeid – og i tillegg får du et bedre sluttresultat.

Utvendig kledning bildet: Jotun 0734 Brunsvart

Hvorfor bør jeg bruke utvendig kledning med mellomstrøk?

  • Det anbefales at utvendig kledning monteres stående.
  • Fabrikkmaling er en mer effektiv og kvalitetsmessig bedre måte å male på.
  • Ubehandlet trevirke suger mye maling og krever mye jobb. Her har vi gjort store deler av jobben for deg.
  • Vi maler med riktig mengde maling for å sikre minimal klimapåvirkning.  
  • Vi samarbeider med Jotun, slik at du kan velge den fargen du foretrekker fra deres fargekart.
  • Malingen er svært værbestandig, slik at den beholder glans og farge over tid.
  • Hvis du velger å bruke Jotun, velg mellom DRYGOLIN Nordic Extreme som kan stå inntil 5 år før overmaling, eller OPTIMAL som kan stå inntil 2 år før overmaling.
  • Når du kjøper utvendig kledning med mellomstrøk, der to av tre strøk allerede er malt, sparer du tid. 
  • Det er kostnadseffektivt, siden du kan spare opptil 50 % når du kjøper utvendig kledning med mellomstrøk sammenlignet med umalt kledning.  
Logo Jotun

Når du bygger i tre fra SCA, bidrar du til å binde karbondioksid. I 2019 bidro SCAs virksomhet med klimafordel på 10,5 millioner tonn, som tilsvarer utslippet fra alle personbiler i Sverige.

 

Vil du vite mer om bærekraftarbeidet vårt? Ler mer her

Utvendig kledning

Profil
Ytterpanelbräda
Overflatebehandling
Paintcutter, grund+mellanstruken
Struktur
Slät, rillade sidor
Fuktighet
16-18 %
Tykkelse
22 mm
Bredde
145 mm
Dekkende bredde
145 mm
Forbruk
6,897 m/m2

Monteringsanvisning

Før du monterer kledningen, må den lagres beskyttet mot fuktighet og vann. Hvis du oppdager kledning som er skadet, må den sorteres ut. Det er viktig at du bare bruker hel, uskadet kledning, og at eventuelle skader på kledningen repareres umiddelbart.

Du kan montere kledningen liggende (horisontalt) eller stående (vertikalt). Liggende kledning skal monteres med eventuell fjær vendt opp

Kledningen skal være korrekt montert i samsvar med AMA-Hus kapittel HSD.16 samt SPs håndbok for trefasader.

Bestill SPs håndbok 

Det er ekstra viktig at du spikrer kledningen korrekt i tråd med AMA-Hus. Det betyr at du skal slå spikerhodet ned på nivå med kledningen, ikke for dypt ned i trevirket. Det skyldes at malingsbehandlingen og trevirkets overflate blir skadet når spikeren går for dypt ned, slik at kledningens levetid blir kortere. Spikeren må heller ikke være så lang at den kan skade vindbeskyttelsen bak kledningen.

Kuttflater og bart treverk behandles med Jotun Visir Oljegrunning. Er kledningen levert med ett strøk maling ferdig påført overmaler du med Optimal eller Drygolin Nordic Extreme eller tilsvarende. Er kledningen levert med Trebitt beis benytter du Trebitt til viderebehandlingen.

Vedlikeholdsråd

Kledningen kontrolleres og vaskes ved behov med Jotun Husvask 2i1 eller tilsvarende. Er kledningen skitten før overmaling, bør man benytte Jotun Kraftvask   2i1 før videre maling.

Eventuelle skader på kledningen må repareres umiddelbart i tråd med anvisningene.

Garantien gjelder bare hvis du har vedlikeholdt kledningen i tråd med anvisningene. Vedlikeholdsbehovet avhenger av konstruksjon, husets beliggenhet og på kvaliteten av tidligere utført maling. Hvis du har kjøpt utvendig kledning fra SCA SmartTimber, må du huske å dokumentere vedlikeholdet, slik at garantien gjelder.

Planter og trær må ikke komme i direkte kontakt med kledningen.