Så målar du

Du ska endast måla när det är väder som lämpar sig för målning. Du ska inte måla om temperaturen är  under + 5 grader.

Måla på rent, fast och målningstorrt virke. Ytor som har kapats och ytor som du eventuellt har fått skador på ned till bart trä, behöver du omedelbart grundmåla med t ex Jotun Visir Oljegrunning genom 3-4 strykningar vått-i-vått, det vill säga utan att oljan får torka mellan strykningarna.