Underlagsspontlucka

Säkert takunderlag på halva tiden. Att spika sex bräder åt gången istället för en i taget förenklar takläggningen. Underlagsspontluckan är idag ett av de vanligaste underlagen vid takläggning. Den ger ett stabilt underlag för takpapp, pannor och plåt. Och den monteras på bråkdelen av tiden för vanlig underlagsspont. Våra färdiga råspontluckor är tillverkade av senvuxen norrländsk gran.

Fördelar

 

 • Ersätter takspontbrädor med råspontluckor, vilket effektiviserar takläggningen. 
 • Tillverkade av senvuxen gran.
 • Monteringsfärdiga luckor i flera storlekar.
 • Lätt att kila ihop.
 • Stabila och lätthanterliga.
 • Sammanfogade med spikbleck.
 • Ett täckande underlag för papp, plåttak och pannor.
 • Underlagsspontlucka finns i två olika storlekar, 20x540 & 23x540. 

Underlagsspontlucka

Profil
Underlagsspont
Ytbehandling
Natur
Struktur
Rillad
Fuktkvot
16 %
Tjocklek
20/23 mm
Bredd
540 mm
Täckande bredd
112 mm
Åtgång
1,852 m/m2

Fakta

Underlagspontslucka är ihopsatt underlagsspont som används som underlag vid beklädnad av yttertak. Underslagsspont i kombination med tätskikt ger ett säkrare klimatskydd för ditt tak än många andra alternativ.

Underlagsspontens kortkanter består av not och fjäder (är spontad) och kan kilas ihop, luckorna är sammanfogade med spikbleck. En sammansatt lucka förenklar, sparar tid och ger lägre kostnader för ditt takmontage i jämförelse med lös underlagsspont.

Målfuktkvot för denna produkt är 16%, du kan läsa mer hos vår branschförening Svenskt Trä. 

 

Tjocklek

Underlagsspontsluckan finns i två tjocklekar; 20 och 23 mm. Vilken tjocklek du ska välja beror på vilket taktäckningsmaterial som du tänker använda. Se monteringsanvisningen.

Ytstruktur

Underlagssponten är rillad på båda flatsidorna. Syftet med rillade ytor är att ta bort näringsämnen som normalt finns på ytan som kan vara upphov till mögelpåväxt. Den rillade ytan fungerar också som ett halkskydd, vilket kan vara bra när du arbetar på ett tak. 

 

Monteringsanvisning

Kontrollera att produkten är fri från skador och att måtten på luckorna stämmer. Använd inte skadade luckor, särskilt inte fuktskadade. Mät fuktkvoten om du är osäker! Målfuktkvoten är cirka 16 procent.

Säkerställ att det är god ventilation under luckorna för att minimera risken för fuktexponering som kan leda till mögelpåväxt. Undvik kondensluft inifrån huset och fuktig uteluft genom att ventilera och avfukta.

Undvik att montera underlagsspontluckan vid regn eller väldigt fuktig väderlek. Montera underlagsspontluckan med den rillade ytan ned mot vindsutrymmet och den släthyvlade upp.

Sammanfoga och slå ihop underlagsspontluckorna ordentligt för att undvika att not och fjäder kryper ur. Underlagsspontluckorna ska skarvas på takstol. Underlagspontluckorna spikas fast med rostskyddad spik på samtliga takstolar enligt:

 • Lucka med bräda 95 mm:
  • 2 spik per bräda och på varje takstol
  • 2 spikar per takstol vid skarv
 • Lucka med bräda 120 mm:
  • 2 spikar per bräda och på varje takstol
  • 2 spikar per takstol vid skarv

När du har monterat underlagsspontluckan, lägg omgående takpapp på underlagsspontluckan för att skydda mot väder och vind.

Om underlagsspontluckan är utsatt för fukt eller kondens, takutsprång eller takfot, rekommenderar vi att du använder en fabriksmålad lucka alternativt att du målar den omgående efter montering för att minska risken för mögelpåväxt.

Underlagsspontluckorna ska monteras med den spårförsedda (notade) kanten nedåt takfallet.