Produktkatalog

Hållbara träprodukter för ditt byggande kommer av den norrländska skogens kraft. Här hittar du vårt sortiment. SCAs produkter hittar du hos våra återförsäljare, då vi själva inte säljer direkt till konsument.

Dimensionshyvlat

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02003
VB0831
34 x 70
Byggregel Ändspont
G4-3
Hyvlad
Fallande
02003
VB1822
45 x 45
Byggregel
G4-2
Hyvlad
3,6-4,8
02003
45 x 70
Byggregel
G4-2
Hyvlad
3,6-4,8
02003
VB0807
28 x 70
Glespanel
G4-3
Hyvlad
Fallande

Läkt

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02007
12 x 50
Läkt
Egaliserad
Buntad
Fallande
02007
25 x 36
Läkt
Egaliserad
Fallande
02007
25 x 48
Läkt
Egaliserad
Fallande

Formvirke

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02008
VB1207
21 x 95
Formvirke TP
G4-4
Kvastpaket
02008
VB1209
45 x 95
FormvirkeTP
G4-4
Kvastpaket

Kilspont

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
0204
21 x 95
Kilspont*
G4-3
Hyvlad
Formsläpp
4,2
*Beställningsvara

Underlagsspont

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
2005
VB2058
17 x 95
Underlagsspont, ändspont
Hyvlad
Fallande
2005
VB2061
20 x 95
Underlagsspont, ändspont
Hyvlad
4,2
2005
VB2062
20 x 120
Underlagsspont, ändspont
Hyvlad
4,2
2005
VB2065
23 x 120
Underlagsspont, ändspont
Hyvlad
Fallande

Slätspont

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
2006
VB1112
27 x 120
Slätspont*
Hyvlad
*Beställningsvara

Konstruktionsvirke C24

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02105
VB1971
45 x 95
Regel
C24
Hyvlad
3,6-5,4
02105
VB1972
45 x 120
Regel
C24
Hyvlad
3,6-5,4
02105
VB1974
45 x 170
Regel
C24
Hyvlad
3,6-5,4
02105
VB1973
45 x 145
Regel
C24
Hyvlad
3,6-5,4
02105
VB1975
45 x 195
Regel
C24
Hyvlad
3,6-5,4
02105
VB1976
45 x 220
Regel
C24
Hyvlad
3,6-5,4

Konstruktionsvirke C14

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02109
45 x 45
Regel
C14
Hyvlad
Fallande
02109
VB1801
45 x 70
Regel
C14
Hyvlad
Fallande

Konstruktionsvirke Kortregel C14

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02109
45 x 45
Kortregel
C14
Hyvlad
2,5
02109
VB1801
45 x 70
Kortregel
C14
Hyvlad
2,5
02109
VB1802
45 x 95
Kortregel
C14
Hyvlad
2,5

Ytterpanel Rektangulär

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02201
VB2300
22 x 45
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,0-5,4
02201
VB2301
22 x 70
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,0-5,4
02201
VB2302
22 x 95
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,0-5,4
02201
VB2303
22 x 120
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,0-5,4
02201
VB2304
22 x 145
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,0-5,4
02201
VB2305
22 x 170
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,0-5,4
02201
VB2306
22 x 195
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,0-5,4

Ytterpanel Profilerad

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02201
VB2327
22 x 95
Dubbelfasspont*
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
4,2
02201
VB1040
22 x 120
Enkelfas falsad, ändspont
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,6-5,4
02201
VB1041
22 x 145
Enkelfas falsad, ändspont
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,6-5,4
02201
VB2026
22 x 120
Dubbelfas falsad
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,6-5,4
02201
VB2027
22 x 145
Dubbelfas falsad
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,6-5,4
02201
VB2322
22 x 120
Falsad spårpanel
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,6-5,4
02201
VB2323
22 x 145
Falsad spårpanel
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,6-5,4
02201
VB2317
22 x 120
Fjällpanel
G4-2
Paintcutter
Obehandlad
3,0-5,4
*Beställningsvara

Ytterpanel Lockläkt

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02201
VB2319
22 x 45
Lockläkt, fasad
G4-2
Obehandlad
3,0-5,4

Ytterpanel Rektangulär

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02202
22 x 45
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,0-5,4
02202
22 x 70
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,0-5,4
02202
22 x 95
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,0-5,4
02202
22 x 120
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,0-5,4
02202
22 x 145
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,0-5,4
02202
22 x 170
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,0-5,4
02202
22 x 195
Ytterpanelbräda
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,0-5,4

Ytterpanel Profilerad

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02202
22 x 120
Enkelfas falsad, ändspont
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,6-5,4
02202
22 x 145
Enkelfas falsad, ändspont
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,6-5,4
02202
22 x 120
Dubbelfas falsad
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,6-5,4
02202
22 x 145
Dubbelfas falsad
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,6-5,4
02202
22 x 120
Falsad spårpanel
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,6-5,4
02202
22 x 145
Falsad spårpanel
G4-2
Paintcutter
Mellanstruken
3,6-5,4

Ytterpanel Lockläkt

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02202
16 x 45
Lockläkt, fasad*
G4-2
Mellanstruken
3,0-5,4
02202
22 x 45
Lockläkt, fasad
G4-2
Mellanstruken
3,0-5,4
*Beställningsvara

Kärnfuru

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02003
28 x 120
Trall, 99% Kärnfuru
Hyvlad
Obehandlad
3,6-4,8
02003
28 x 140
Trall, kupad, 99% Kärnfuru
Hyvlad
Obehandlad
3,6-4,8
02002
122 x 122
Stolpe, 99% Kärnfuru
Hyvlad
Obehandlad
5,4
02003
28 x 45
Läkt*, 99% Kärnfuru
Hyvlad
Obehandlad
Fallande

Impregnerat C24

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02303
VB2922
45 x 95
Regel
C24
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
3,0-5,4
02303
VB2923
45 x 120
Regel
C24
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
3,0-5,4
02302
VB2924
45 x 145
Regel
C24
Hyvlad
Impregnerad NTR/A
3,0-5,4
02302
VB2925
45 x 170
Regel
C24
Hyvlad
Impregnerad NTR/A
3,0-5,4
02302
VB2926
45 x 195
Regel
C24
Hyvlad
Impregnerad NTR/A
3,0-5,4
02302
VB2927
45 x 220
Regel
C24
Hyvlad
Impregnerad NTR/A
3,0-5,4

Impregnerat C14

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02303
VB2902
45 x 45
Regel
C14
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
Fallande
02303
VB2901
45 x 70
Regel
C14
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
Fallande

Impregnerat Dimensionshyvlat

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02302
VB2979
70 x 70
Stolpe
Hyvlad
Impregnerad NTR/A
3,0-5,4
02302
VB2980
95 x 95
Stolpe
Hyvlad
Impregnerad NTR/A
3,0-5,4
02302
VB2991
120 x 140
Byggtimmer
Hyvlad
Impregnerad NTR/A
3,0

Impregnerat Trall

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02303
VB2995
22 x 95
Trall
G4-3
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
3,6-5,4
02303
VB2999
28 x 95
Trall
G4-3
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
Fallande
02303
VB3001
28 x 120
Trall
G4-3
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
3,0-5,4
02303
VB3004
28 x 145
Trall
G4-3
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
3,6-5,4
02303
VB3000
28 x 120
Trall, premium
G4-2
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
3,6-5,4
02303
VB2034
28 x 120
Trall
G4-3
Rillad
Impregnerad NTR/AB
3,6-5,4
02303
VB2036
28 x 145
Trall
G4-3
Rillad
Impregnerad NTR/AB
3,6-5,4
02303
VB3009
34 x 145
Trall
G4-3
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
Fallande
02303
34 x 170
Trall, SCA Strix
G4-2
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
3,0-5,4
02303
28 x 120
Trall, brun
G4-3
Rillad
Impregnerad NTR/AB
3,6-5,4

Impregnerat Royal

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02303
28 x 120
Trall, brun
G4-3
Rillad
Impregnerad NTR/AB, linolja
3,6-4,8
02303
28 x 120
Trall, grå
G4-3
Rillad
Impregnerad NTR/AB, linolja
3,6-4,8
02303
28 x 145
Trall, brun
G4-3
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB, linolja
3,6-4,8

Övrigt impregnerat

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
02303
28 x 45
Läkt
G4-3
Hyvlad
Impregnerad NTR/AB
3,6-4,8
02303
34 x 145
Handledare
G4-3
Hyvlad, kupad
Impregnerad NTR/AB
Fallande

Underlagsspontlucka

BK04 Varugrupp
VilmaBas Nr
DIM
Produkt
Kvalitet
Ytskikt
Efterbehandling
Längder
10004
VB3208
20 x 540
Underlagsspontlucka
G4-3
Rillad/Hyvlad
Obehandlad
3,6/4,2
10004
VB3209
23 x 540
Underlagsspontlucka
G4-3
Rillad/Hyvlad
Obehandlad
3,6/4,2
10004
VB3206
20 x 540
Underlagsspontlucka
G4-2
Rillad/Hyvlad
Grundmålad
3,6
10004
VB3207
23 x 540
Underlagsspontlucka
G4-2
Rillad/Hyvlad
Grundmålad
3,6