Sortimentet vårt

Konstruktion

Byggregel

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Byggregel 34 x 70 G4-3 Hyvlad Ändspont Fallande
Byggregel 45 x 45 G4-2 Hyvlad   3,6-4,8
Byggregel 45 x 70 G4-2 Hyvlad   3,6-4,8
Glespanel 28 x 70 G4-3 Hyvlad   Fallande

Läkt

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Läkt 12 x 50 G4-3 Egaliserad Buntad Fallande
Läkt 25 x 36 G4-3 Egaliserad   Fallande
Läkt

25 x 48

G4-3 Egaliserad   Fallande

Slätspont

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Slätspont* 27 x 120 G4-0 - G4-2 Hyvlad Buntad Fallande

Konstruktionsvirke

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Regel C24 45 x 95 C24 Hyvlad   3,6-5,4
Regel C24 45 x 120 C24 Hyvlad   3,6-5,4
Regel C24 45 x 145 C24 Hyvlad   3,6-5,4
Regel C24 45 x 170 C24 Hyvlad   3,6-5,4
Regel C24 45 x 195 C24 Hyvlad   3,6-5,4
Regel C24 45 x 220 C24 Hyvlad   3,6-5,4

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Regel C14 45 x 45 C14 Hyvlad   Fallande
Regel C14 45 x 45 C14 Hyvlad   2,5
Regel C14 45 x 70 C14 Hyvlad   Fallande
Regel C14 45 x 70 C14 Hyvlad   2,5
Regel C14 45 x 95 C14 Hyvlad   2,5

Formvirke

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Formvirke TP 21 x 95 G4-4 Sågad   Kvastpaket
Formvirke TP 45 x 95 G4-4 Sågad   Kvastpaket
Kilspont 20 x 95 G4-3 Hyvlad Formsläpp 4,2
Trekantsläkt 50 x 50 x 50 G4-3 Sågad   Fallande

Lockläkt

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Lockläkt, fasad* 16 x 45 G4-0 - G4-2 Finsågad/rillad Obehandlad 3 - 5,4
Lockläkt, fasad* 22 c 45 G4-0 - G4-2 Finsågad/rillad Obehandlad 3 - 5,4

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Lockläkt, fasad* 16 x 45 G4-0 - G4-2 Finsågad/rillad Mellanstruken 3 - 5,4
Lockläkt, fasad* 22 x 45 G4-0 - G4-2 Finsågad/rillad Mellanstruken 3 - 5,4
*Beställningsvara          

Ytterpanel

Ytterpanel rektangulär

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Ytterpanelbräda 22 x 45 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 70 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 95 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 145 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 170 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 195 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Ytterpanelbräda 22 x 45 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 70 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 95 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 145 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 170 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Ytterpanelbräda 22 x 195 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4

Ytterpanel profilerad

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Dubbelfasspont* 22 x 95 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Falsad enkelsfas ändspont 22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Falsad enkelsfas ändspont 22 x 145 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Falsad dubbelfas  22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Falsad dubbelfas  22 x 145 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Falsad spårpanel 22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Falsad spårpanel 22 x 145 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Fjällpanel 22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Enkelfas falsad, ändspont 22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Enkelfas falsad, ändspont 22 x 145 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Dubbelfas falsad 22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Dubbelfas falsad 22 x 145 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Falsad spårpanel 22 x 120 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4
Falsad spårpanel 22 x 145 G4-0 - G4-2 Paintcutter Mellanstruken 3 - 5,4

Ytterpanel kärnved

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Falsad ytterpanel rak kant 22 x 145 Kärnved gran Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4
Dubbelfas EP 19 x 148 Kärnved furu Paintcutter Obehandlad 3 - 5,4

Impregnerad ytterpanel

Kommer inom kort

Tak

Underlagsspont

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Underlagsspont, ändspont 17 x 95 G4-3 Hyvlad   Fallande
Underlagsspont, ändspont 20 x 95 G4-3 Hyvlad   4,2
Underlagsspont, ändspont 20 x 120 G4-3 Hyvlad   4,2
Underlagsspont, ändspont 23 x 120 G4-3 Hyvlad   Fallande

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Underlagsspontlucka 20 x 540 G4-3 Rillad/Hyvlad Obehandlad 3,6/4,2
Underlagsspontlucka 23 x 540 G4-3 Rillad/Hyvlad Obehandlad 3,6/4,2
Underlagsspontlucka 20 x 540 G4-3 Rillad/Hyvlad Obehandlad 3,6
Underlagsspontlucka 23 x 540 G4-2 Rillad/Hyvlad Obehandlad 3,6

Altan och utemiljö

Kärnfurutrall

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Ybehandling

Längder

Trall 28 x 120 99% Kärnfuru Hyvlad  Obehandlad 3,6 - 4,8
Trall, kupad 28 x 140 99% Kärnfuru Hyvlad  Obehandlad 3,6 - 4,8

Impregnerat konstruktionsvirke

Produkt

Dimension

Hållfasthetsklass

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Regel C24 45 x 95 C24 Hyvlad Impregnerad NTR/AB 3,6 - 5,4
Regel C24 45 x 120 C24 Hyvlad Impregnerad NTR/AB 3,6 - 5,4
Regel C24 45 x 145 C24 Hyvlad Impregnerad NTR/A 3,6 - 5,4
Regel C24 45 x 170 C24 Hyvlad Impregnerad NTR/A 3,6 - 5,4
Regel C24 45 x 195 C24 Hyvlad Impregnerad NTR/A 3,6 - 5,4
Regel C24 45 x 220 C24 Hyvlad Impregnerad NTR/A 3,6 - 5,4

Produkt

Dimension

Hållfasthetsklass

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Regel C14 45 x 70 C14 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande
Regel C14 45 x 95 C14 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande
Regel C14 45 x 120 C14 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande
Regel C14 45 x 145 C14 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande
Regel C14 45 x 170 C14 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande
Regel C14 45 x 190 C14 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande
Regel C14 45 x 220 C14 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande

SCA Strix premiumtrall

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Premiumtrall SCA Strix  28 x 120 G4-2 Hyvlad Impregnerad NTR/AB 3,6-5,4
Premiumtrall SCA Strix  34 x 120 G4-2 Hyvlad Impregnerad NTR/AB

3,0-5,4

Impregnerad trall

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Trall 22 x 95 G4-3 Hyvlad Impregnerad NTR/AB 3,6-5,4
Trall 28 x 95 G4-3 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande
Trall 28 x 120 G4-3 Hyvlad Impregnerad NTR/AB 3,0-5,4
Trall 28 x 145 G4-3 Hyvlad Impregnerad NTR/AB 3,6-5,4
Trall 28 x 120 G4-3 Rillad Impregnerad NTR/AB 3,6-5,4
Trall 28 x 145 G4-3 Rillad Impregnerad NTR/AB 3,6-5,4
Trall 34 x 145 G4-3 Hyvlad Impregnerad NTR/AB Fallande
Trall, brun 28 x 120 G4-3 Rillad Impregnerad NTR/AB 3,6-5,4

Royalimpregnerad

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Trall, brun 28 x 120 G4-3 Rillad Royalimpregnerad NTR/AB 3,6-4,8
Trall, grå 28 x 120 G4-4 Rillad Royalimpregnerad NTR/AB 3,6-4,8
Trall, brun 28 x 145 G4-3 Hyvlad Royalimpregnerad NTR/AB 3,6-4,8

Impregnerat övrigt

Produkt

Dimension

Kvalitet

Ytskikt

Efterbehandling

Längder

Regel 45 x 45 C14 Hyvlad 

Impregnerad NTR/AB

3,6 - 5,4
Stolpe 70 x 70 G4-2 - G4-3 Hyvlad  Impregnerad NTR/A Fallande
Stolpe 95 x 95 G4-2 - G4-3 Hyvlad  Impregnerad NTR/A Fallande
Byggtimmer 120 x 140 G4-2 - G4-3 Hyvlad  Impregnerad NTR/A 3,0
Stolpe* 100 x 100 G4-2 - G4-3 Sågad  Impregnerad NTR/A Fallande
Stolpe* 125 x 125 G4-2 - G4-3 Sågad  Impregnerad NTR/A Fallande
Stolpe* 150 x 150 G4-2 - G4-3 Sågad  Impregnerad NTR/A Fallande
Läkt 28 x 45 G4-3 Hyvlad Impregnerad NTR/AB 3,6-4,8
Handledare 34 x 145 G4-3 Hyvlad, kupad Impregnerad NTR/AB Fallande
*Beställningsvara          
Logo

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)