SCA Ursus Fargemalt ytterpanel

SCA Ursus er vårt konsept for fargemalt ytterpanel der kunden velger farge og nivå av ferdigstilling gjennom et tydelig pakketilbud.

Ursus Arctos, brunbjørnen, er det største rovdyret i de norrlandske skoger. Bjørnen inngir respekt med sin majestetiske fremtoning og er en overlever ved enkelt å tilpasse seg de rådende omstendighetene. Den spiser det sesongen har å tilby, og livnærer seg av føde fra hele næringskjeden. Gjennom sin evne til å tilpasse seg er den en overlever i ordets rette betydning.

SCA Ursus er vårt konsept for fargemalt ytterpanel der kunden velger 
farge og nivå av ferdigstilling gjennom et tydelig pakketilbud. Sesong, 
budsjett eller ønske om å male selv kan styre valget av fargesystem. 
SCA Ursus kan tilpasses unike kundeønsker med garantert høy 
kvalitet for et garantert godt sluttresultat. SCA Ursus kan monteres 
hele året, også når bjørnen har gått i hi.

  • Når vi maler, garanterer vi riktig mengde maling og påføring for beste mulige resultat og laveste klima- og miljøpåvirkning.
  • Malingen skjer i et kontrollert miljø med regelmessig kvalitetskontroll for å gi ytterpanelet lengste mulige vedlikeholdsintevall og levetid.
  • Velg en unik farge ved å oppgi NCS-kode, eller velg forvalgte fargekombinasjoner i Jotuns fargeprogram.
  • Garantitider fra 2 til 10 år avhengig av valg av fargesystem.
  • Med fabrikkmalt ytterpanel får du en lavere totalkostnad med en mindre tidkrevende bygge- og maleprosess.
  • Alle fargesystemer er kompatible med alle profiler av ytterpanel. 
  • Alle fargesystemer er testet ifølge SS-EN13501 og oppfyller brannklasse D-s2, d0 i samsvar med SS-EN 14915:2013
  • Leveringstid for de fargemalte produktene er opptil 15 arbeidsdager

Bruksområde: Ytterpanel

Overflatebehandling: Farget maling eller beis

Lengde: 3600 mm, 4200 mm, 4800 mm, 5400 mm

CMP er et system for kvalitetssikring av industrielt overflatebehandlede 
utvendige panelbord. CMP-systemet sikrer høye krav til treråvarene, 
fargen, fuktkvoten og den industrielle overflatebehandlingsprosessen 
for at panelbordene skal være optimalt tilpasset fremtidig funksjon. 
Ved produksjon av panelbord ifølge CMP-systemet dokumenteres alle 
trinn i prosessen for å gjøre det mulig å spore individuelle panelbord og 
garantere høy kvalitet. 


Maling som brukes i produksjon av CMP-godkjente panelbord, er testet 
av akkrediterte tredjepartsorganer for å oppfylle krav ifølge gjeldende 
standarder og regler. Malingen er spesialtilpasset for maling på utvendig 
tre og påføres under optimale forhold og med riktig mengde maling for 
å garantere et enhetlig resultat og lang levetid.

Når du velger fabrikkmalt ytterpanel, sparer du både tid og penger. 
Det gir en kostnadsbesparelse på opptil 50 % for hele malearbeidet. 
Siden ytterpanelene males i produksjonen, kan vi bruke nøyaktig den 
mengden maling som trengs. Vi kan også bruke malingen flere ganger 
med rensing, så minst mulig går til spille og det som blir til overs, tas 
vare på ifølge kravene som finnes i bransjen. Bærekraftig både for din 
økonomi og vårt klima. 

Finn din forhandler

Finn din forhandler
Logo

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)