Banbrytande träprojekt hjälper byggbranschen framåt

  • Artikel

Fem mil utanför Stockholm, i den lilla tätorten Bålsta, byggs något som aldrig tidigare gjorts någonstans, och som ingen egentligen ännu riktigt vet hur man gör. Inte ens Logicenters, som ska genomföra projektet. Ändå står företaget i färd med att resa världens första koldioxidfria logistikhall. En gigantisk byggnad på över 20 000 kvadratmeter, nästan helt i trä, som under sin livscykel inte ska stå för några utsläpp alls.

Fastighetssektorns klimatavtryck är för stort för att ignorera. Totalt står fastigheter för 40 procent av de globala utsläppen. Det är en bransch i akut behov av bättre sätt att utveckla och drifta fastigheter. Vi har bestämt oss för att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral sektor, säger Eva Sterner, projektutvecklingschef vid NREP:s logistikverksamhet Logicenters.

Att säga att Logicenter satt ribban högt vore närmast en underdrift. Redan år 2028 ska nämligen hela dess fastighetsportfölj vara koldioxidneutral. Ett ambitiöst mål som utifrån dagens situation, där byggbranschens koldioxidutsläpp är bland de mest omfattande i hela världen, låter nästintill omöjligt att uppnå. I alla fall om man inte är beredd att chansa och våga satsa.

Fastighetssektorns klimatavtryck är för stort för att ignorera. Fastigheter för 40 procent av de globala utsläppen. Det är en bransch i akut behov av bättre sätt att utveckla och drifta fastigheter. Vi har bestämt oss för att leda utvecklingen mot en koldioxidneutral sektor.

Eva Sterner, Projektutvecklingschef vid NREP:s logistikverksamhet Logicenters

– Vi på Logicenters tar oss nu an att utforska och genomföra ett första innovationsprojekt med hög ambitionsnivå där vi har en tydlig målsättning om att de ska gynna vår planet, säger Eva Sterner och fortsätter:
– Vi hoppas att projektet i Bålsta kommer att fungera som en guide över hur byggnader kan designas, byggas och förvaltas på ett koldioxidneutralt sätt. Vi är fast beslutna att öppet dela med oss av insikter, misstag och lärdomar från vår väg mot att lyckas med detta.

Tre banbrytande projekt 

Med logistikhallen i Bålsta är ambitionen alltså att tänka om och tänka nytt. Att skapa en ny standard för att utveckla byggnader baserad på tre viktiga målsättningar. Netto noll inbäddad koldioxid, netto noll operationell koldioxid och netto noll merkostnader. Något som Eva i dag medger är svårt att uppnå, men som man genom omfattande efterforskningar och ett stort mått av risktagande tror sig ha kommit en bra bit på vägen mot.

– För att vara helt ärliga så är det lite svårare att göra detta utan merkostnad. Åtminstone i dag, tills koldioxidvänliga material och teknologier når större skala kommer de med en extra kostnad. Men baserat på vår erfarenhet förväntar vi oss att se en grön ekonomisk uppsida i detta projekt. Redan nu upplever vi ett starkt intresse för projektet från såväl banker ur ett finansieringsperspektiv, som från potentiella hyresgäster för att flytta in i denna banbrytande anläggning. Vi förblir därför övertygade om att det här projektet totalt sett kommer att bli extra attraktivt ur ett kommersiellt perspektiv och därmed också ”noll” när det kommer till nettokostnaden.

– Vi samarbetar med branschens ledande innovatörer för att tänja på gränserna och leverera världens grönaste logistikutveckling. Utifrån det mest avancerade produkterna som finns tillgängliga kommer detta projekt att vara en testbädd för nya lösningar med sikte på att skapa ett helt nytt kommersiellt gångbart paradigm inom koldioxidneutrala fastigheter, fortsätter Eva.

Fasad i underhållsfri kärnfuru

En av dessa innovatörer är SCA Wood som kom i kontakt med projektet genom andra forskningsengagemang. Under förberedelseskedet har man bland annat haft en rådgivande roll, inte minst ur ett fasadperspektiv, och när anläggningen är klar kommer den helt och hållet vara klädd i företagets mest högkvalitativa fasadpanel, gjord av 99 procent kärnfuru. 

– Målet som Logicenters gav uttryck för var ett så långt underhållsintervall som möjligt och att inget skulle behöva göras på minst 25 år. Ett mål som egentligen bara, på ett hållbart sätt, är möjligt  att uppnå med hjälp av kärnfurupanel. Det vill säga panel som är gjord av den innersta delen av trädet. Den del som fått växa till sig under längst tid och som fått en så pass hög densitet att den är naturligt impregnerad, säger Anders Petersson, innovations- och hållbarhetsansvarig på SCA Wood.

Målet som Logicenters gav uttryck för var ett så långt underhållsintervall som möjligt och att inget skulle behöva göras på minst 25 år. Ett mål som egentligen bara, på ett hållbart sätt, är möjligt att uppnå med hjälp av kärnfurupanel.

Anders Petersson, Innovations- och hållbarhetsansvarig, SCA Wood

Konstruktionen och de bärande elementen, som även de kommer vara helt i trä, levereras i sin tur av Holmen och Martinson. Taket kommer vara täckt av solpaneler, som i kombination med batterilagring, ska tillgodose hela anläggningens elbehov. Något som ska göra det möjligt att både reglera efterfrågetoppar från utrustning och fordon, samt att kunna bidra med överskott till elnätet. 

– För att ytterligare minska utsläppen i framtiden kommer vi att utforska olika alternativ för nedmontering och framtida nya lösningar. Eftersom nedmonteringen av den här byggnaden troligen kommer att ske om över 50 år, är vi övertygade om att ännu fler lösningar kommer att finnas tillgängliga vid den tidpunkten, avslutar Eva Sterner.

Mer inspiration