Hållbarhet och trä

Tack vare trädens förmåga att binda koldioxid ur atmosfären bidrar allt byggande med trä till en mer hållbar framtid. Detta eftersom den kol som en gång fångats upp av träden sedan fortsätter att lagras i våra långlivade träprodukter och förblir inkapslade i och utanpå byggnader under generationer framöver.

Vi maximerar värdet ur varje stock

Från planta till planka

Vårt klimatavtryck idag

Här hittar du våra EPD:er

Möjlighet med projektcertifiering

Våra hållbara träprodukter och projekt