Vi bidrar til en bærekraftig framtid med skogens kraft

Å begrense den globale oppvarmingen er en av vår tids største utfordringer. Som skogselskap ønsker SCA å bidra og være en del av løsningen.

Alt starter med en plante. Planteskolen vår leverer nesten 100 millioner planter hvert år. Vi planter minst to nye trær for hvert tre vi feller. Våre engasjerte og godt utdannede entreprenører som hugger skogen vår, utfører arbeidet med stor omsorg for skogen.

Produktene våre er basert på en fornybar råvare, og de erstatter fossilbaserte materialer. Skogene våre absorberer karbondioksid fra atmosfæren, og vi arbeider kontinuerlig med å redusere påvirkningen fra vår egen virksomhet. Samtidig bidrar vi til en positiv utvikling av samfunnet og for medarbeiderne våre.

Produktene våre lages av råvarer fra skogene i Norrland. Det gjør at vi kan stille strenge krav til skogbruket. Våre produkter fra SCA SmartTimber kommer fra ansvarlig skogbruk.

SCAs skogbruk er sertifisert i samsvar med standarder fra FSC™ (Forest Stewardship Council™) (FSC™ C023232) eller PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification™).

Skogen vår skal være minst like rik på biologisk mangfold i fremtiden som den er i dag.

SCA har bygd et industrielt økosystem som skaper størst mulig verdi i, fra og av skogen gjennom fornybare produkter og en ressurseffektiv verdikjede.

 

Sagbruk

Den mest verdifulle delen av treet foredles til trevarer ved sagbrukene. En del av disse blir til vinduskomponenter, malt kledning eller hyller. Rundt halvparten av stokken blir til trevarer. Resten blir til flis for masseproduksjon eller spon som foredles til pellets. Barken brukes til energiproduksjon.

Masse- og papirfabrikker

SCAs fiberindustri produserer kjemisk og mekanisk masse, papir og emballasje. Masse- og papirfabrikkene forsynes med det trevirket fra skogen som ikke kan brukes til sagde trevarer, og med flis fra sagbrukene. Barken brukes til energiproduksjon. Varme resirkuleres, og damp brukes til produksjon av strøm. Bioprodukter som furuolje og terpentin, videreforedles til biodrivstoff og kjemikalier. En sulfatmassefabrikk produserer store mengder fornybar energi i tillegg til masse.

Bioenergi

SCAs anlegg forsynes nesten utelukkende av bioenergi. Biprodukter brukes til produksjon av varme og strøm. SCA produserer også energi for ekstern levering – grønn elektrisitet, fjernvarme, uforedlede og foredlede biodrivstoff – og undersøker mulighetene for å produsere biodrivstoff.

Vindkraft

SCAs 2,6 millioner hektar skog rommer en rekke gode vindforhold. SCA forbereder vindkraftprosjekter og arronderer arealer til kraftprodusenter og grønne investorer som produserer og selger grønn elektrisitet.


Les gjerne mer om SCAs bærekraftarbeid