Kärnfurutrall

Vår kärnfurutrall är skapad av de norrländska skogarna Det gör den hård, formstabil och naturligt beständig mot röta. Det gör den naturligt underhållsfri och kräver ingen behandling, istället mognar den med tiden till en vacker och jämn silvergrå färg.

Varför ska jag använda kärnfurutrall?

  • Allt virke röntgas för att säkerställa att det består av minst 99 procent kärnved – vilket är den högsta andelen på marknaden.
  • Naturligt skydd mot röta, svamp och skadedjur.
  • Kräver ingen behandling eller inoljning för ökad livslängd.
  • Den kupade ytan gör att vattnet lättare rinner av, vilket ökar virkets livslängd och minskar sprickbildning.
  • Den får en jämn och vacker silvergrå nyans med tiden.
  • Kommer från skogsbruk som är certifierat enligt standarder från FSC™ och PEFC™.
Logo FSC
Logo PEFC

Genom att bygga med trä från SCA hjälper du till att binda koldioxid. Under 2019 bidrog SCAs verksamhet med en klimatnytta på  10,5 miljoner ton, vilket motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige.

 

Nyfiken på att veta mer om SCAs hållbarhetsarbete? Läs mer här

Kärnfurutrall

Profil
Kärnfurutrall
Ytbehandling
Hyvlad
Struktur
Slät, kupad 2mm från centrum ut
Tjocklek
28 mm
Bredd
140 mm
Täckande bredd
140 mm
Åtgång
7,143 m/m2

Stammen hos de flesta trädslag består av två typer av ved, kärnved i den inre delen och splintved i den yttre delen av stammen. När träden är unga består hela stammen av splintved, men med tiden ombildas den innersta splintveden till kärnved. Det som utmärker kärnveden är massivitet och långa hållbarhet tack vare dess naturliga motståndskraft mot svartmögel och alger.

För tallar tar det 30–40 år innan kärnved börjar bildas i centrum längst ner i stammen. Ju äldre träd, desto större andel kärnved. I tallen bildas ett extraktivämne som kallas pinosylvin och som hämmar svamptillväxt. Ämnet har gett tallen dess latinska namn, Pinus sylvestris. Det tar uppemot två år innan kärnfuru får sitt karaktäristiska silvergråa utseende, men redan efter ett halvår har ytan börjat skifta i grått.

Trallen innehåller inga tillsatser utan består enbart av kärnvirket från tätvuxen norrländsk tall.

Monteringsanvisning

Kärnfurutrall ska du använda ovan mark. Tänk på att alltid montera din kärnfurutrall på ett fackmannamässigt sätt.

Produkter gjorda av kärnfuru kommer att anpassa sig till den luftfuktighet som omgivningen har där de är placerade. Därför är det viktigt att konstruktionen har god luftgenomströmning och att det finns goda möjligheter för upptorkning. Detta är särskilt viktigt när du ska montera din trall. Trallen ska inte ha direktkontakt med marken och du bör montera den minst 30 cm ovan mark. Eventuell sidobeklädnad på trallen ska du göra med bred springa.

Kärnfurutrall som används till altan eller veranda ska du alltid montera på reglar med 3–5 mm avstånd mellan brädorna. När du monterar ditt kärnfuruvirke, vänd splintsidan uppåt och om du har valt en kupad trall så vänd den kupade sidan uppåt för bättre avrinning och minimering av sprickbildning. 

Förborra eller använd självborrande trallskruv med en längd på 70 mm och skruva cirka 15 mm från kanten. Använd två skruvar vid varje infästningspunkt. Undvik att dra åt skruvarna för hårt, på så sätt undviker du sprickor över tid.

Alla kapade bitar och spill kan du hantera som vanligt obehandlat virke.

 

Skötselråd

Kärnfurutrallen blir grå med tiden då den utsätts för sol, vind och vatten. För olika delar av trallen kan denna process ta olika lång tid och det kan därför bli färgskiftningar i trallen. Om du vill skynda på processen för att få en mer enhetlig grå ton kan du behandla din trall. Kärnfurutrall kan du med fördel tvätta varje år med tralltvätt (som finns i olika butiker) för att undvika påväxt av alger och dylikt. Du kan också behandla trallen med olika träoljeprodukter.

 

På virke som monteras utomhus kan fliskritning (”fiberludd”) uppstå när UV-ljuset bryter ner ligninet i träet. Detta är en naturlig process. Fiberludd kan du borsta bort med en hård borste eller fördröja genom kontinuerligt underhåll och ytbehandling.