Allt för att bidra till er största potential

Med våra produkter byggs framtidens arbetsplatser, bostäder och mötesplatser anpassade efter morgondagens behov och krav. Vi är övertygade om att våra produkter är en del av framtiden och vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för dig som kund att bidra till en mer hållbar framtid byggd av trä.

Vi erbjuder en produktportfölj med fokus på kvalitet och lönsamhet. Skräddarsytt och enkelt för att bidra till er största potential. Med våra träprodukter kan era projekt uppnå hållbarhet över certifieringssystem och kalkyler. Lönsamt, tidseffektivt och enkelt för dig.

Du får ett helhetssortiment inom solida trävaror som hållfasthetssorterat konstruktionsvirke, ytterpanel, dimensionshyvlat virke, läkt, underlagsspont, trall och formvirke.

Kapning utifrån dina behov

Vi tillhandahåller hela sortimentet i exaktkapade längder utifrån projektets behov oavsett om det är stommar eller stomkompletterande material. Enklare ordrar kan objektpackas för att underlätta hantering och logistik på byggarbetsplatsen.

Genom att välja exaktkapat virke minimeras spillet på byggarbetsplatsen och ingen tid behövs för kapning och tillpassning innan montering, med en noggrannhet på ± 2 mm beroende på längd och bearbetningstyp.

Leveranstiden är cirka tio dagar för lagerlagt sortiment. Leveranserna samlastas till bygghandel, distributionscentral eller byggindustri.

Bearbetade produkter som sparar tid

Många byggprojekt kräver olika typer av bearbetade reglar, något som ofta är tidskrävande. Det kan vara urtag, borrning, fasning, gerning, klyvning och målat. Genom att låta SCA göra bearbetningen förkortas tiden på bygget och en bättre projektekonomi uppnås. Noggrannheten ligger på ± 2 mm beroende på längd och bearbetningstyp.

Projektering

Underlaget vid en order kan vara allt från en handritad skiss till en ritning ur ett konstruktionsprogram. Det viktiga är att dimensioner, längder och antal finns med tillsammans med en beskrivning av de bearbetningar som ska göras. För konstruktionsberäkningar hänvisar vi till auktoriserad konstruktör eller byggnadsingenjör.

På förfrågan kan vi tillhandahålla fingerskarvad ytterpanel och reglar samt limträ i samarbete med våra underleverantörer.

Kontakta oss

Lars Nilsson, Säljare industriellt byggande

Lars Nilsson

Säljare industriellt byggande

Relaterat innehåll