Att bygga i trä är vägen framåt

  • Artikel

Wingårdhs Arkitekter skapar många av Skandinaviens mest uttrycksfulla hus. Grundaren Gert Wingårdh drivs av att rita byggnader som berör, något han lyckats med i 40 år. Nu tar byrån ett vägvisande steg framåt för att bidra till hållbart byggande utan att dra ner på de konstnärliga ambitionerna.

Januarihimlen brinner i rött när fredagen gryr i Göteborg. På Kungsgatan 10A börjar våningarna som utgör Wingårdhs Arkitekters huvudkontor fyllas av medarbetare. Med ett grönskande gatuplan, Street Level, öppnar kontoret famnen för besökare och förbipasserande.

Wingårdhs har legat på samma adress sedan 1980-talet, men den forna butikslokalen med glasväggar ut mot gatan är ett nytillskott som illustrerar byråns ambition att bli mer publik genom att både blicka ut och öppna för mer inblick.

Hållbar arbetsglädje

Arkitekter och ingenjörer stiger in, hälsar, gör ett kort stopp i det avskalade köket för att sedan försvinna vidare upp i huset till sina skrivbord med en kaffekopp i handen. Gert Wingårdh själv har en intensiv morgon och den arbetsdag som egentligen skulle tillbringas på plats i hemstaden, måste nu också räcka till en visit i Oslo. Som ensam ägare till arkitektbyrån med 220 anställda är han engagerad och involverad i många projekt som kräver hans personliga närvaro i avgörande skeden.

Många känner honom sedan länge som en av Sveriges främsta arkitekter och genom programmet Husdrömmar på nationell tv har han också blivit folkkär. Han startade eget som 26-åring år 1977 och går fortfarande till jobbet med glädje.

När andra varvar ner, växlar han upp. "Jag hade en period efter 50 när jag kände ett stort behov av återhämtning. Men efter 60 jobbar jag mig i form", konstaterar han.

Visar vägen med trä

Hos Wingårdhs är trä ett märkbart hett ämne. Vi på SCA SmartTimber välkomnas varmt under en rundtur på kontoret, särskilt när ärendet och artikelämnet blir känt. ”Vad passande! Vi gör allt i trä här nu”, säger en av arkitekterna med ett leende.

Wingårdhs har gått på djupet med frågan om den brukade skogens positiva påverkan på utsläppen av mängden växthusgaser. Slutsatsen är att arkitektbyråns klart största möjlighet att bidra till ökad hållbarhet är att genomgående föreslå ett byggmaterial som är förnyelsebart och binder koldioxid under hela sin livstid.

"Jag vill bygga mer i trä." säger Gert Wingårdh.

Och det finns inget bättre sätt för oss att aktivt påverka koldioxidutsläppen än att föreslå trä som förstahandsval i alla våra projekt. Vi är förstås inte främmande för andra material, men nu utgår vi från trä som stommaterial om inte kunden specifikt efterfrågar något annat.

Gert Wingårdh

Beslutet förstärker intrycket av byrån som en föregångare som vågar ta ledning. Erfarenheten visar att den som skaffat sig kunskap kan göra alla inblandade till vinnare. Gert Wingårdh drar paralleller med den utveckling som rörde tillgänglighetsanpassning av byggnader som tog fart för cirka 20 år sedan.

Arkitektbyråer fick kritik för att de inte tog frågorna på tillräckligt stort allvar i sina projekt. "Vi tog till oss den kritiken, läste på och lärde oss mycket mer än det som rymdes inom lagstiftningens krav, vilket i sin tur gjorde att vi kunde ställa aktiva frågor till våra beställare. Det visade sig att när vi hade en så pass överlägsen kunskap, fick vi också oftast vår vilja igenom", berättar han.

Något liknande sker nu när det gäller trä som byggnadsmaterial. "Då som nu uppfattas det nog primärt som ett kunskapsutbyte mellan oss och beställaren. Det finns självklart projekt där det inte är lämpligt med trä, men i de flesta av våra projekt som rör bostäder och kontorshus är det faktiskt det."

Wingårdhs bedömning är att byrån kan bidra till att minska koldioxidutsläppen med 50 procent genom en övervägande användning av trä i stället för exempelvis stål och betong i sina konstruktioner. En specialist inom träbyggnad, Dan Wilhelmsson, har rekryterats särskilt för att kunna vara med i tidiga skeden tillsammans med arkitekten och uppdragsgivaren. Hans expertis används också i andra träfrågor som kan handla om allt från brandsäkerhet och akustik till konstruktion.

Högteknologisk träkupol

Ett av de publika träprojekt som just nu planeras i huset, är tillbyggnaden av Göteborgs vetenskapscentrum Universeum. Den befintliga byggnaden, som har beskrivits som "en enorm, modern trälada", stod klar 2001 och är en av Gert Wingårdhs personliga favoriter.

"Det finns många anledningar till det. Dels ligger den råa estetiken närmare mitt hjärta än många andra uttryck som vi jobbar med. Dels växte byggnaden fram i en väldigt bra process där vi samverkade med myndigheter, näringsliv, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Västsvenska handelskammaren", säger han.

Att Universeums lustfyllda miljöer lyckas göra unga människor medvetna om naturvetenskap, bidrar också till favoritskapet.

"Dessutom passerar en halv miljon människor per år genom huset. Det är få av våra andra byggnader som kan mäta sig med det, säger Gert Wingårdh. Universeum projekterades redan 1998. Den levande verksamheten krävde en flexibel byggnad och då blev trä det givna materialvalet. Till utbyggnaden har Wingårdhs skapat en iögonfallande träkupol som kommer att bli 26,4 meter i diameter. Här ska vetenskap synliggöras och komplicerade skeenden illustreras med hjälp av digital teknik i världens första publika visualiseringslabb."

Samtidigt får Universeum en upphöjd gestalt.

"Mest spännande blir det att se hur själva sfären, visualiseringsdomen,formas av månghörningar. Universeum är den perfekta arenan för att utforska nya lösningar", säger Gert Wingårdh.

Byggnaden kommer att kläs i cederspån som tillverkas av spill från cederstockar. Spånplattorna känns delikata i handen, men de är mycket motståndskraftiga vilket behövs med den intensiva citytrafiken och den utsatta väderlek som tidvis råder i kuststaden. De naturliga grånande färgskiftningar som uppstår med tiden kommer att ge fasaden en varierad och levande yta.

Energismart rekordsnabbt

Universeum var ett pionjärprojekt inom det hållbara byggande som gått från undantag till regel under de senaste decennierna. Utvecklingen har gått fort, men inte för fort. Gert Wingårdh minns bomässan Bo01 i Malmö 2001 som ett startskott för ett betydligt mer energismart byggande. Då ställdes nya krav på en maximal energiförbrukning på 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Vid den tiden låg merparten av produktionen på 200 kilowattimmar per år och i dag är den nere på 75, med teknisk möjlighet till 50 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

"Det innebär en fjärdedel av ursprungsförbrukningen, så det kallar jag raskt marscherat! Jag tycker till skillnad från många andra att arkitektbranschen har varit extremt snabb på att anpassa sig. Acceptansen ligger på 100 procent och idag är det som att slå in öppna dörrar att ens prata om energieffektiva hus. Det är så självklart, säger Gert Wingårdh.

Materialval som lyfter

Hållbart byggande har funnits i Gert Wingårdhs medvetande länge. Redan 1988 belönades han med Sveriges finaste arkitekturpris, Kasper Salin-priset, för Öijared Country Club där trä, ett starkt klimattänkande med lokala material och låg energiförbrukning spelade avgörande roller.

En tilltalande aspekt med trä, utöver dess klimatsmarta egenskaper, är att så många har ett okomplicerat förhållande till materialet, tycker han. Dess dekorativa egenskaper är djupt förankrade och älskade.

"Trä som material har vi alltid använt mycket interiört eftersom det ger en värme och en färgskala som uppskattas i Skandinavien. Med vit pigmentering uppnår man också den ljusa, fräscha känsla som länge varit efterfrågad. Fler offentliga byggnader borde byggas i trä", tycker Gert Wingård. Han ser också stora möjligheter för andra publika konstruktioner.

"Vi tittar på projekt med vägbroar i trä och parkeringshus i trä. De är inte verklighet än, men det kommer de helt säkert att bli inom en snar framtid. Vi ser inga begränsningar i trä."

Text: Jennie Zetterqvist Foto: Bodil Bergqvist

Mer inspiration