Ta hand om dina träprodukter

  • Artikel

Huset är en av dina viktigaste ägodelar och måste tas om hand väl. Avsätt några timmar till en ordentlig översyn och tvätt så minskar du risken för röta och påväxt. Hållbart både för din ekonomi och vårt klimat.

Underhåll av din trall och ytterpanel

Huset mår bäst med en årlig tvätt. Det tar bort både smuts och skadlig mögel- och algbeväxning och huset ser rent och välunderhållet ut efter bara några timmars arbete.

Då du tvättar får du även en bra översikt över allt annat underhåll som du bör planera den här säsongen. Det kan vara en panelbräda som behöver bytas, en vägg som behöver lite färg eller ett staket som behöver målas. Brädor som är skadade eller fulla av sprickor sedan tidigare kan med fördel bytas ut redan innan tvättningen börjar.

Så snart det är plusgrader där du bor bör du tvätta trall och ytterfasad med borste, såpa och vatten. Du kan även använda övriga rengöringsmedel som finns på marknaden, kontakta fackhandel för rådgivning.

Att tvätta med högtryckstvätt bör göras med försiktighet då det kan rugga upp träytan. Det kan skapa sprickor och skada träytan.

Fliskritning

Nysågat virke som exponeras utomhus grånar inom ett till två år. Solljusets UV-strålning bryter huvudsakligen ner ligninet i träytan. Ett fenomen som kan uppkomma på alla sorters trä är så kallad fliskritning (fiberludd) vilket är en helt naturlig process i virkets kretslopp.

Detta fenomen kan uppstå när det yttersta ligninet som binder ihop fibrerna på virkets yta brutits ner. Ligninet fungerar som ett sorts ”klister” mellan fibrer. Ligninet bryts gradvis ner av solens strålar och uppkommer ibland snabbt på platser med hög solbelysning. När träet sedan är fuktigt under en lång tid så kan det yttersta lagret fibrer luckras upp och släppa på vårkanten. Dessa visar sig som en sorts väldigt fina fibrer som släpper, men att träet under är fast.

Fliskritning påverkar varken rötskydd eller hållfasthet i virket och avtar över tid. Fliskritning som uppstått på obehandlad trall och ytterpanel från SCA kan enkelt borstat bort med en mjuk borste.

Mer inspiration