Peter Jarl framför virkespaket.

Med höga ambitioner och stor respekt för råvaran

  • Artikel

Maximalt värde ur varje stock och långlivade produkter i världsklass. Det är målet för Peter Jarl, kvalitetsansvarig vid SCA Wood Scandinavia.

Kvalitetsgranksning av provbitar

På hyvleriet i Tunadal är det full aktivitet. Inte bara i produktionen, utan också i arbetet för att säkerställa att skogens resurser används på rätt sätt. Här har Peter Jarl sin hemmaplan. Som kvalitetsansvarig på SCA Wood Scandinavia är han en viktig kugge i både SCAs och SCA Wood Scandinavias utveckling – en roll han tagit sig an med höga ambitioner och stor respekt för råvaran.

Maximalt värde ur varje stock

Spåren från Peters engagerade arbete är många i Tunadal och alla har de en sak gemensamt: de syftar till att maximera värdet av varje stock. Det som går in i hyveln ska ha högsta möjliga kvalitet och det som kommer ut ska vara så värdefullt som möjligt, menar han:

– För att lyckas skapa den typ av premiumprodukter som vi gör, krävs att vi skapar högsta möjliga värde i varje led. Från urval av råvara till slutlig produkt, säger Peter.

Det är ett tänk som går väl i linje med SCA Woods strävan att göra nyttan av produkterna så stor som möjligt för både kund och klimat.

Peter mäter virkets fukthalt

För att lyckas skapa den typ av premiumprodukter som vi gör, krävs att vi skapar högsta möjliga värde i varje led.

Målet: Långlivade produkter i världsklass

Under ett år i sin roll som kvalitetsansvarig har Peter hunnit bidra till nya innovationer och en mer hållbar produktion. Ett exempel är arbetet med att skapa nya produkter ur virkesbitar som av olika anledningar sorterats ut. Genom att omvärdera och återanvända virkesbitar som tidigare kasserades, har Peter på kort tid bidragit till minskat avfall och en mer hållbar produktion.

– En råvara som tagit mellan 70 och 100 år att få fram måste hanteras med respekt. Alla delar av trädet kommer till användning och mitt mål är att säkerställa att en så stor del som möjligt blir långlivade träprodukter i världsklass, säger Peter.

Text: Sofia Lindahl

Foto: Amanda Sjökvist