Så målar du

  • Artikel

Normal säsong för att måla ute är april-oktober i södra Sverige och maj-september i norra Sverige. Du ska endast måla när det är väder som lämpar sig för målning. Du ska inte måla om temperaturen är under + 5 grader.

Måla på rent, fast och målningstorrt virke. Ytor som har kapats och ytor som du eventuellt har fått skador på ned till bart trä, behöver du omedelbart grundmåla med t ex Jotun VISIR Oljegrunning genom 3-4 strykningar vått-i-vått, det vill säga utan att oljan får torka mellan strykningarna.

Är din panel smutsig eller om slutstrykning sker mer än fyra veckor efter att du har monterat panelen, ska du först tvätta den med Jotun Kraftvask eller likvärdig produkt innan du slutstryker den. Om du har mögel eller alger på panelen ska du använda Jotun Alg – och Mögeldesinfektion eller likvärdig produkt efter tvättning, men före slutstrykning. Se bruksanvisningen för hur du ska göra.

Mellanstruken panel ska du snarast möjligt och senast inom två (2) år efter montering slutstryka. Panelen kan för bästa hållbarhet slutstrykas med någon av Jotun produkter då vi industrimålar med Just Jotun.

Du kan också välja att slutstryka panelen med vattenburen alkylfärg och alkydoljefärg samt lacknaftalösta alkydoljefärger från erkända färgtillverkare. Slamfärg och lasyrer får inte användas som slutstrykning.

På sågad panel ska du måla en (1) fyllig strykning och på hyvlad panel ska du måla två (2) fylliga strykningar av vald produkt enligt ovan. Det är viktigt att du vid slutstrykning är särskilt noggrann att applicera rätt mängd färg på kanter och hyvlade underlag.

Mer inspiration