SCA Ursus Kulörmålad ytterpanel

SCA Ursus är vårt koncept för kulörmålad ytterpanel där kunden väljer kulör och nivå av färdigställande genom ett tydligt paketerat erbjudande.

Ursus Arctos, brunbjörnen, är de norrländska skogarnas största rovdjur. Björnen inger respekt med sin majestätiska framtoning och är en överlevare genom att lätt anpassa sig till rådande omständigheter. Den äter det säsongen har att erbjuda och livnär sig på föda från hela näringskedjan. Genom sin förmåga att anpassa sig är den en överlevare i ordets sanna bemärkelse.

SCA Ursus är vårt koncept för kulörmålad ytterpanel där kunden väljer kulör och nivå av färdigställande genom ett tydligt paketerat erbjudande. Säsongen, budgeten eller viljan att själv måla kan styra valet av färgsystem. SCA Ursus är anpassningsbar efter unika kundönskemål, med garanterad hög kvalitet för ett garanterat bra slutresultat. SCA Ursus går att montera året runt även när björnen har gått i ide.

  • I våra målerier garanterar vi rätt mängd färg och applicering för bästa möjliga resultat och lägsta möjliga klimat- och miljöpåverkan.
  • Målningen görs i en kontrollerad miljö med regelbunden kvalitetskontroll, för att ge ytterpanelen längsta möjliga underhållsintervall och livslängd.
  • Välj unik kulör genom att ange NCS-kod eller förvalda färgkombinationer i Jotuns kulörprogram.
  • Garantitider från 2 till 10 år beroende på val av färgsystem.
  • Med fabriksmålad ytterpanel får du en lägre totalkostnad och en mindre tidskrävande bygg- och målningsprocess.
  • Samtliga färgsystem är kompatibla för alla profiler av ytterpanel.
  • Samtliga färgsystem är testade enligt SS-EN13501 och uppfyller uppfyller brandklass D-s2, d0 i enlighet med SS-EN 14915:2013
  • Leveranstid för våra kulörmålade produkter är upp till 15 arbetsdagar.

Användningsområde: Ytterpanel

Ytbehandling: Kulörmålat eller lasyr

Längd: 3600 mm, 4200 mm, 4800 mm, 5400mm

CMP är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP-systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. Vid tillverkning av panelbrädor enligt CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet.

Färger som används för tillverkning av CMP-godkända panelbrädor är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd

När du väljer fabriksmålad ytterpanel sparar du både tid och pengar det ger kostnadsbesparing på upp till 50% för hela målningsarbetet. Då ytterpanelen målas i vår produktion kan vi använda exakt den mängd av färg som behövs. Vi kan även återanvända färgen flera gånger med rening, så minsta möjliga går till spillo och det överblivna tas till vara enligt de krav som finns inom branschen. Hållbart både för din ekonomi och vårt klimat.

Nyhet!
Färdig med 10 års garanti. Din ytterpanel är färdigmålad direkt från oss.

Grund ska slutstrykas med två lager färg snarast möjligt och senast inom två år efter montering. 

Mellan och Lasyr ska slutstrykas med ett lager snarast möjligt och senast inom två år efter montering.

aranti Grund Mellan Färdig Att göra*
2 år 2i1 2i1   1 strykning
5 år Visir 1 x Nordic Extreme    1 strykning
10 år Visir  1 x Nordic Extreme  1 x Nordic Extreme   
         
5 år Trebitt lasyr Trebitt lasyr    1 strykning 

*Kom ihåg att alltid måla spikskallar och kapytor. 

Hitta återförsäljare

Hitta din återförsäljare