Underlagsspontlucka

Konstruksjonsvirke

Underlagsspontlucka

 • Ersätter takspontbrädor med råspontluckor, vilket effektiviserar takläggningen. 
 • Tillverkade av senvuxen gran.
 • Monteringsfärdiga luckor i flera storlekar.
 • Lätt att kila ihop.
 • Stabila och lätthanterliga.
 • Sammanfogade med spikbleck.
 • Ett täckande underlag för papp, plåttak och pannor.
 • Underlagsspontluckan finns i två olika storlekar, 20x540 respektive 23x540. 

Användningsområde: Tak

Ytbehandling: Jämn yta

Tjocklek: 20 mm och 23 mm

Bredd: 540 mm

Längd: 3600 mm, 4200 mm, 4800mm

SCAs underlagsspontlucka är sammanfogad med veckade spikbleck och tillåter hantering från båda sidor utan att luckan faller isär. Underlagsspontluckan läggs med den bästa sidan nedåt och den notade, spårförsedda, kanten nedåt takfallet. Slå ihop luckorna ordentligt. I den färdiga inbrädningen får det inte finnas uppstickande spik, skruv eller annat som kan orsaka skador på täckning med plåt, tätskiktsmattor, dukar eller dylikt.

Gör såhär:

 • Skarva stumt över stöd med högst varannan skarv över samma stöd.
 • Spika med varmförzinkad spik 2,8x75 mm eller 2,3x60 mm.
 • Lucka med bräda 95 mm spikas med 1 spik per bräda. Lucka med bräda
  120 mm spikas med 2 spikar per bräda.
 • Vid skarv över takstol monteras luckan med 2 spikar per bräda.
 • Största tillåtna centrumavstånd mellan stöd är 1200 mm.
 • För taksprång och takfot med synlig undersida rekommenderas virke av
  sort G4-2 eller bättre. Detta för att säkerställa ett bra resultat vid ytbehandling.
 • Täck snarast taket för skydd mot fukt efter dagens slut och när montagearbetet är klart.

Dimensionera brädtjockleken med hänsyn till taktäckningsmaterial, snölast och behov av infästning av taksäkerhetsanordningar och andra anordningar på yttertak, till exempel solpaneler. Se exempel på brädtjocklekar för olika typer av taktäckning nedan. 

Gör mottagningskontroll och säkerställ att produkten är torr och hel, målfuktkvot är 16% (Tillåten medelfuktkvot på hela virkespartiet är mellan 13,5 och 18%). Utför montagearbete endast vid uppehållsväder. Försäkra dig om att utrymmet under luckorna är torrt och välventilerat.

Minsta tjocklek på underlagsspont i takkonstruktion (AMA-hus 21 HSD.1331/1). Takkonstruktion med högst 1200 mm centrumavstånd och snözon 1-2,5.

Taktäckning Minsta brädtjocklek
Tätskiktsmattor och dukar 23 mm
Plan plåt 23 mm
Svetsade band av rostfri stålplåt 23 mm
Profilerad plåt 20 mm
Takpannor, av tegel eller betong 20 mm
Takskiffer 23 mm
Takspån av trä 20 mm
Sedumtak. Max 150 kg lm2 23 mm
Solceller på underliggande plåt eller takpannor 23 mm