SCA IQ

SCA IQ Fasadsystem är en av curtain wall-system av trä, ett mycket hållbart alternativ. Systemet levereras i färdiga skivor där fönster och större glaspartier redan är monterade, vilket innebär att byggtiden kan kortas och att byggnaden snabbt blir vädersäkrad. Bra för projekttiden och projektekonomin.

Systembeskrivning

60 procent mindre klimatpåverkan

Läs mer om klimatfördelarna

Frihet i designen

Läs mer om designmöjligheterna

Trygghet genom hela processen

Läs mer om tryggheten

Produktegenskaper

SCA IQ erbjuder innovativ byggteknik som förenar industriell produktion med väl valda material för optimerad prestanda med avseende på hållbarhet, design och ekonomi.

SCA med samarbetsparter är med dig från tidiga skeden till den slutlig leverans och installation. Vi erbjuder dokumentation som underlättar ert skapande av system-, program-, och bygghandlingar.

Tillverkningen av varje fasadelement sker effektivt och noggrant i  kontrollerad miljö i våra fabriker.

Fasadsystemets höga färdigställandegraden gör att inte några byggnadsställningar eller väderskydd behövs på byggarbetsplatsen.

  • Energiprestanda Fasadsystemet inkluderar marknadens energieffektivaste glassystem U-värde under 0,55 m2K
  • Klimatpåverkan 76,6 CO2eq/kvm
  • Systemtjocklek: 570 mm
  • Maximala elementstorlekar
  • Porträtt (BxH) : 2780x3600 mm
  • Maximal glasyta (BxH): 2000x3200 mm
  • Brandskyddsklass: SP FIRE 105

Förfrågningsuppgifter

Skicka en förfrågan

Partners

Relaterat innehåll