SCA Alces Brandskyddsimpregnerat

SCA Alces är brandimpregnerad och klarar av branschkraven för stora och höga byggnader i trä.

Lanseras hösten 2024

Älgen (Alces Alces på latin) träder majestätiskt runt i våra norrländska skogar, och precis som skogens riktiga konung så är SCA Alces en stabil och motståndskraftig produkt som klarar det mesta och dessutom eld.

Målad och brandskyddsimpregnerad från SCA SmartTimber ger dig en CE-certifierad trygg lösning för en brandsäker fasad. SCA erbjuder ett brandskydd som uppnår högsta euroklass för brandskyddat trä, – B-s1, d0 enligt EN 13501. Produkten är samtidigt skonsam för miljön tack vare en 100% biologiskt nedbrytbar impregneringsvätska.

Ett bra brandskydd ska fungera i alla miljöer. Utmaningen med exteriört brandskydd är att brandklassen ska behållas över tid, samt inte påverka det visuella utseendet. Detta oavsett om det är gran eller furu som ska brandskyddas.

Exteriört brandskydd
Brandimpregnering ger ett brandskydd med djupgående genomträngning i träet. Det innebär att inget underhåll krävs för att behålla brandskyddet över tid, så att du som projektansvarig kan känna dig trygg.

100% biologiskt nedbrytbar
Tack vare en 100% biologiskt nedbrytbar formula genererar vår brandskyddsimpregernade ytterpanel en låg rökutveckling. Vår brandskyddsimpregnerade ytterpanel har högsta betyg A i Sunda Hus® och nivå Guld i Cradle2Cradle®.

Flexibelt 
Brandimpregnering möjliggör sågning, kapning och slitage av träet utan att brandskyddet påverkas.

B-s1, d0 för alla behov av brandskyddad fasad
Tack vare en certifierad, beständig och miljövänlig produkt kan vi erbjuda brandimpregnering för alla situationer. Klassificerad enligt EN 14915 och testad enligt EN 13501 erbjuds högsta möjliga brandklass för trä.

Montering furu
Monteras utan luftspalt på ett underlag av Euroklass A1 eller A2 s1, d0 med minsta tjocklek 9mm, densitet >652 kg/m3. Horisontell eller vertikal montering.

Montering gran 
Monteras med eller utan luftspalt på ett underlag av Euroclass A1 eller A2 s1, d0 med minsta tjocklek 12mm, densitet >525kg/m3. Horisontell eller vertikal montering.

Användningsområde: Ytterpanel

Ytbehandling: Målad

Tjocklek: Minsta tjocklek 16-28 mm

Längd: Furu - Fallande längder med ändspont. Gran - 3600 mm, 4200 mm, 4800 mm

Träslag  Brandklass Minsta tjocklek  Densitet G/M3
Gran B-s1, d0 16-28 mm 355-536
Furu B-s1, d0 16-28 mm 450-600

I enlighet med EN 13501 samt EN 13823 (SBI) and EN 14135:2004

Full dokumentation
Med brandimpregnerad ytterpanel följer full dokumentation av tester och certifikat från våra samarbetspartners.

Hitta återförsäljare

Hitta din återförsäljare