Träfasad utan att göra avkall på designuttryck eller hållbarhet

  • Artikel

Ett hållbart fasadsystem i trä som enkelt kan ändra uttryck och anta vågade former. Tillsammans med arkitekten Camilla Schlyter har SCA Wood nu tagit fram en ny innovativ panel som förenar historiskt trähantverk med digital högteknologi.

Genom att kombinera sina två specialiteter har Camilla Schlyter under det senaste decenniet, i samarbete med det svenska forskningsinstitutet RISE och svensk träindustri, samt SCA Wood drivit utvecklingen av ett nytt fasadsystem i trä med unika möjligheter för både formgivning och produktion i större, industriell skala.

– Många hus som byggs med trästommar, kläs i andra material för att valmöjligheterna med trä är begränsade. Målet är därför att skapa ett fasadsystem i trä som uppfyller alla kvalitetskrav, kan produceras maskinellt, är enkelt att montera och samtidigt erbjuder en variation av uttryck, som ska kunna anpassas efter formgivarens idé. I stället för massproduktion handlar det om ”masscustomization”, förklarar Camilla Schlyter.

SCA Lynx Innovativa paneler

Det unika med projektet och den nya innovativa panelen är att designern själv kan utforma och sätta ihop dem på det sätt denne tycker blir vackrast genom att digitalt programmera hyvlingen av brädorna. Ytan kan både anta en böljande och en slät form och genom att minimera metallinslag vid montering och undvika impregnering och andra kemikalier, kan panelerna dessutom ingå i ett cirkulärt flöde med minsta möjliga miljöpåverkan.

– För att en fasad ska kunna stå pall för väder och vind under en lång tid är toppkvalitet på virket av högsta vikt, varför vi valt att producera det nya fasadsystemet i kärnfuru. I och med kärnvedens naturliga förmåga att stå emot väta behöver vi inte göra något avkall på hållbarheten. En oerhört viktig parameter i framtagandet av morgondagens produkter, säger Anders Petterson, innovations- och hållbarhetsansvarig vid SCA Wood.

– De gamla trähusen ser vid en första anblick ganska lika ut, men när man tittar närmare ser man att varje hörn och fönsteromfattning skiljer sig lite åt. Det finns en inbyggd variation i den bekanta, härliga miljön och så vill jag att vårt träfasadsystem ska kunna användas. Nu har vi den möjligheten runt knuten, avslutar Camilla.

Mer inspiration